Går inn for salg av havneaksjer under visse betingelser