Har undersøkt et stort antall pasienter som ble operert på Sørlandet sykehus