En teknisk feil gjør at risikoen ved å ta i bruk nødnettet er for stor.

Politi og brannvesen i Agder tar i bruk det nye nødnettet som planlagt i dag, onsdag 22. november, kl. 12.00. – Det er svært viktig at utstyret som skal benyttes fungerer forsvarlig og tilfredsstillende. Det er derfor bra at feil ble kjent før oppstart, og det er en riktig avgjørelse av Helseforetakenes driftsorganisasjon (HDO) å utsette overgang til nødnett for helsetjenesten, sier klinikksjef Geir Bøhler ved kirurgisk klinikk i Sørlandet sykehus i en pressemelding

Han beklager at utsettelsen kommer nå, rett før innføring av felles nødnett for helsevesen, brann og politi i Agder. Det er påvist flere ulike feil og mangler etter den siste tidens testing, som ikke er rettet. En av feilene gjør at kontakten mellom AMK og nødnettets brukere svikter. HDO har vært kjent med denne feilen siden februar, og en midlertidig restartløsning har vært i bruk ved flere andre kommunikasjonssentraler. Etter testing viser det seg at den midlertidige løsningen er ustabil ved blant annet AMK Sørlandet. Årsaken til det er ikke kjent.

– Mange ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten har lagt ned et stort arbeid for å kunne starte opp på samme tid som politi og brannvesen. De involverte i prosjektet fra sykehusets side har vært aktive i å teste og avdekke feil underveis, og vi har hatt et håp om at disse kunne løses, sier Bøhler.

For publikum vil nødtjenesten fra helsevesenet virke på samme måte som før. De delene av helsetjenesten som har brukt funksjoner i nødnettet, stanser all bruk inntil feilene er rettet. Helsetjenesten fortsetter å bruke det eksisterende helseradionettet, og vil samhandle med politi og brannvesen på samme måte som i dag.

– For helsetjenesten i Agder er det svært viktig at det blir fortgang i feilrettingen slik at vi unngår lang utsettelse og en ny opplæringsrunde for over 1.200 helseansatte. Jo før vi i sykehuset kan ta i bruk nødnettet, jo bedre er det for sambandsrelasjonene til kommunehelsetjenesten, brannvesen og politi, sier Geir Bøhler.