– Har klare ambisjoner om å øke våre markedsandeler

foto