Frida Rugland Falkum (18) er en engasjert kvinne. Fra før er hun leder av ungdomsrådet i Lyngdal. Nå er hun også valgt til å være ungdommens fylkesvaraordfører i Agder. Frida Rugland Falkum (18) er en engasjert kvinne. Fra før er hun leder av ungdomsrådet i Lyngdal. Nå er hun også valgt til å være ungdommens fylkesvaraordfører i Agder. Foto: Torrey Enoksen

Valgt til ungdommens fylkesvaraordfører