Hva skal denne plassen mellom Farøybroa og Backes Bu hete? «Telegrafist Fern Sundes plass» er ett av forslagene som er kommet inn etter at Farsund kommune inviterte folk til å komme med sine meninger. Hva skal denne plassen mellom Farøybroa og Backes Bu hete? «Telegrafist Fern Sundes plass» er ett av forslagene som er kommet inn etter at Farsund kommune inviterte folk til å komme med sine meninger. Foto: Åse Astri Bakka

Listen med navneforslag er klar