Hun er konstituert som rektor ved Konsmo skole: Kate Elisabeth Vigeland Berrefjord. Hun er konstituert som rektor ved Konsmo skole: Kate Elisabeth Vigeland Berrefjord. Foto: Privat

Konstituert som rektor – igjen