– Litt betenkelig at man skal bruke havnas beste område til et oppdrettsanlegg