– Litt betenkelig at man skal bruke havnas beste område til et oppdrettsanlegg

Øyvind Adolfsen håper å ekspandere bedriften sin ved å leie fiskemottaket på Borhaug. Foto: Alexandra Indseth Langegard