– Aludyne har hatt en fin utvikling over mange år, sier fabrikksjef Jon Ola Ystgaard. – Aludyne har hatt en fin utvikling over mange år, sier fabrikksjef Jon Ola Ystgaard. Foto: Mona Wikøren

– Det beste resultatet vi har hatt