Endrer ikke på møtegodtgjørelse

Frps Unni Nilsen Husøy reagerer skarpt på at politikere som har turnusjobb ikke får kompensert tapt arbeidsfortjeneste dersom de velger å gå på et politisk møte i for- eller etterkant av jobbing på natten.

Torrey Enoksen

Fremskrittspartiets Unni Nilsen Husøy føler hun blir skviset ut av flertallet i formannskapet, fordi hun jobber skift og kan risikere at hun ikke få deltatt på politiske møter.

Les hele saken med abonnement