Derfor har Fylkesmannen henvendt seg til Kvinesdal kommune, i tillegg til alle andre kommuner, private rehabiliteringsinstitusjoner og helseforetak i Aust- og Vest-Agder, om å videreføre eksisterende turnusplasser, eventuelt vurdere å opprette nye. Det bes også om en kort begrunnelse fra de som ikke ser seg i stand til å ha turnuskandidat.