Tre falt over veien og traff bil på fylkesvei 43

foto