Fuglemangfoldet ved Slevdalsvannet har økt etter restaureringen

foto