Klage kan føre til at snøscooterreglement blir revidert

foto