Anbefaler å ikke behandle innbyggerforslaget

foto