– Vil ikke klare å bosette i tråd med anmodningen

foto