Etterlyser politisk behandling av Storgaten 19

foto