Kartlegger skolemiljø-tiltak

  • Tilbud og tjenester som skal motvirke mobbing i skolen kartlegges nå av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. FOTO: Mikael Damkier, Scanstockphoto