Skal dele ut 625.000 kroner

Austad teater, her i aksjon i 2017, har søkt om 20.000 kroner i kultur- og aktivitetsmidler. Kultursjefen innstiller på at de skal få 10.000 kroner. Foto: Bjørn Hoel