River opp asfalt på ny gang- og sykkelvei

Et snaut år etter at det ble lagt asfalt på den nye gang- og sykkelveien i Kvås er nå asfalt på deler av strekningen blitt revet opp, fordi anlegget må utbedres, ettersom det er påpekt en rekke feil og mangler. Foto: Tom Arild Støle