– Løsningen i Storgata er ikke blitt utredet

foto