Styreleder Jarle Thorkildsen forteller at Nasjonalt Villakssenter Kvåsfossen gjorde det brukbart i juli 2020. I juni, august og september var besøket imidlertid lavere enn normalt. Styreleder Jarle Thorkildsen forteller at Nasjonalt Villakssenter Kvåsfossen gjorde det brukbart i juli 2020. I juni, august og september var besøket imidlertid lavere enn normalt. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Villakssenter fikk kjærkomne midler