Bånn gass på fjorden – til tross for advarsler

foto