Bispedømmerådet i Agder og Telemark har tilbudt en av de fem mannlige søkerne til sognepreststillingen i Lyngdal jobben. Vedkommende har foreløpig ikke svart på tilbudet. Bispedømmerådet i Agder og Telemark har tilbudt en av de fem mannlige søkerne til sognepreststillingen i Lyngdal jobben. Vedkommende har foreløpig ikke svart på tilbudet. Foto: Tom Arild Støle

Har tilsatt ny sogneprest