Åpnet etterlengtet gang- og sykkelvei

Ordfører Margrethe Handeland og fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad var degradert til snorholdere da Nicolai Gletne (6) og Sander Rekevik (snart 6) fikk æren av å klippe den og åpne gang- og sykkelveien i Eiken. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune