Vil fylle ut i Hausvik

  • Det planlegges utfylling ved industriområdet i Hausvik. FOTO: Rune Hauan