Prosjekter kan bli skrinlagt

  • Mandag morgen sto dette latviske vogntoget uten kjettinger bomfast i Hogganstien ved avkjørselen til Lyngdal havn. Ny vei kan bli ofret av fylkeskommunen dersom det ikke finnes penger i Listerpakken.