Driftskonsesjon for Akersmyra pukkverk

Lindland Maskin har fått driftskonsesjon for Akersmyra pukkverk.

Arnfinn Tveit

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har tildelt Lindland Maskin AS driftskonsesjon etter mineralloven for Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune.

Det betyr at tiltakshaveren, altså Lindland maskin, er gitt driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Akersmyra pukkverk på deler av de aktuelle eiendommene.

Les hele saken med abonnement