Lindland Maskin har fått driftskonsesjon for Akersmyra pukkverk. Lindland Maskin har fått driftskonsesjon for Akersmyra pukkverk. Foto: Arnfinn Tveit

Driftskonsesjon for Akersmyra pukkverk