– Montørene sa at dette hadde feil og måtte skiftes ut. Det var lovet at dette skulle erstattes senere. Lysarmaturen ligger på bakken enda og har ikke blitt erstattet. Er det mulig å få litt fortgang i saken før mørketiden kommer igjen? lyder det i henvendelsen fra juli.

Vedkommende fikk også svar fra Agder energi om at gatelys er noe kommunen har ansvar for.

I oktober purrer klageren på svar fra Kvinesdal kommune, og viser til at dette er tredje gang han spør om status på gatelyset.

– Det har ikke kommet noen erstatning som montøren antydet. Agder Energi sier nedenfor at dette er kommunens ansvar. Vennligst send dette til den rette vedkommende, avrunder han i henvendelsen.