I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel var kommunestyre, virksomhetsledere og representanter fra de politiske råd samlet til politisk verksted. I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel var kommunestyre, virksomhetsledere og representanter fra de politiske råd samlet til politisk verksted. Foto: Cecilie Nilsen

Sterk ungdomsrøst på politisk verksted