AGDER: Desidert flest beslag ble det gjort av hasj, der antallet i fjor var 458, etterfulgt av benzo-diazepiner som var 279, samt 250 beslag av amfetamin eller metamfetamin.

I alt utgjør det 1036 narkotikabeslag i Agder i 2023, som er like under gjennomsnittet i landet for øvrig som var 1252.

Det viser en fersk narkotikastatistikk fra Kripos.

Året før, i 2022, var det 950 beslag i Agder. Gjennomsnittet i landet var da 1171 saker.

Flere saker i landet for øvrig

Kripos' narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. I 2023 er det registrert 16 287 saker.

Etter en synkende trend fra 2014 til 2022, er det 7 % flere saker i 2023 enn året før. I 2022 ble det i alt registrert 15 222 saker.

Ser man på mengden narkotika fordelt på politidistrikter, ble det blant annet beslaglagt 53,9 kilo hasj, 2,8 kilo marihuana, ca. 1,43 kilo kokain og 0,275 kilo heroin i Agder i 2023.

I 2023 ble norgeshistoriens fire største kokainbeslag registrert i løpet av året. Foto: Babak Siami (arkiv)

Nedgang fra 2022

Det er en klar nedgang fra året før (2022).

Da ble det beslaglagt hele 313,1 kilo hasj, 8,8 kilo marihuana, 5,16 kilo kokain og 18 kilo heroin.

I Agder vil det si en prosentvis nedgang på:

  • Hasj: 82,8 prosent

  • Marihuana: 68,2 prosent

  • Kokain: 72,2 prosent

  • Heroin: 98,5 prosent

I tillegg er det også registrert beslag av MDMA, GHB/GBL og anabole steroider.

Trenden er derimot klart økende på beslag av benzo-diazepiner i Agder.

I 2023 ble det beslaglagt 118 588 tabletter, mot 18 259 året før (2022).

Det er en prosentvis økning på 549,5 prosent fra 2022.

Flere saker i landet for øvrig

Kripos' narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

I 2023 er det registrert 16 287 saker i hele landet.

Etter en synkende trend fra 2014 til 2022, er det sju prosent flere saker i 2023 enn året før.

I pressemeldingen skriver Kripos at det er beslaglagt store mengder narkotika.

Særlig gjelder det kokain, der norgeshistoriens fire største kokainbeslag er registrert i løpet av året.

Også antall kokainbeslag fortsetter å øke, og kokain utgjør en stadig større andel av narkotikasakene. Styrkegraden er høy, og det er små forskjeller i styrkegrad i små og store beslag.