Har ikke tillit til at styret kan rydde opp i Q43

foto