Kjøper inn ekstra varer før eventuell utvidelse av streiken

foto