Søker om fritak fra husleie: – Vi har ingen plan B

foto