Fagforbundet: Slitasje og høy belastning tvinger folk til å jobbe deltid