Janne Fardal Kristoffersen (H) er bekymret for tilbakemeldingene hun har fått fra omsorgsansatte i kommunen.

– De opplever hverdagen som så tøff at de heller vil ta en annen jobb. Dette er mennesker som har jobbet i yrket i mange tiår, som sier at: Nå må dere gjøre noe, sa Kristoffersen i formannskapet.

– Nå er det helt forferdelig å jobbe i Lindesnes kommune. De ansatte orker ikke mer, sa ordføreren i gamle Lindesnes kommune.

Kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven, svarte på Kristoffersens bekymring.

– Det er ingen tvil om at vi står i en meget krevende arbeidssituasjon og omstilling, men det bildet som tegnes er ikke det hele bildet. Det er ingen som melder fra at de slutter på grunn av dette, men vi ser at enkelte søker på andre stillinger. Jeg har i alle fall ikke fått tilbakemeldinger om et stort antall som slutter, svarte Haven.

Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
Espen Sand

Møtet er avsluttet

Da er dagens syv timer lange formannskapsmøte avsluttet. Takk for følget!

Espen Sand

Vil etablere 325 meter høy vindmølle i Spangereid

Kjell Rune Olsen, næringssjef i Lindesnes kommune, presenterte en spenstig plan for formannskapet torsdag ettermiddag. Foto: Espen Sand

I formannskapet opplyste næringssjef Kjell Rune Olsen at Lindesnes kommune er blitt kontaktet av en energigigant som vil bygge en 325 meter høy vindmølle i kommunen.

I første omgang har selskapet bedt kommunens politikere ta stilling til en konsekvensutredning.

Selskapet ønsker å etablere vindmøllen på Tronestoppen, like sør for GE Healthcare.

Julie Johansen

Utsetter behandlingen av SFO-nedleggelse

Kristin Vinsjevik er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og medlem av administrasjonsutvalget i Lindesnes. Foto: Espen Sand

Det foreslås å legge ned SFO på Vigmostad skole. Torsdag ble vedtektene til sakene tatt opp i administrasjonsutvalget og formannskapsmøtet.

Kristin Vinsjevik er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og medlem av administrasjonsutvalget i Lindesnes. Hun mente saken ikke kunne behandles under møtet.

– Jeg reagerer på at dette kommer som en sak her, uten at det er drøftet med tillitsvalgte. Det må være mye med grundig utredet før det kan tas opp her, sa hun.

Flere partier var enig i manglende utredning.

– Skal ikke disse sakene på høring før de vedtas?, spurte Ina Birkeland (Ap).

I forkant leverte også Svein Jarle Haugland (KrF) et fellesforslag på vegne av AP, KRF, SP, V, SV.

«Avgjørelsen om nedleggelse av kommunal SFO på Vigmostad skole utsettes, og må ses i sammenheng med arbeidet med innsparingstiltak i SIU - oppvekst. Kommunen må i saken konsekvensutrede og tallfeste hvor mye som spares på å legge ned tilbudet».

Alf Erik Andersen (Frp) var uenig i saksfremstillingen til formannskapet. Han mener man kun burde behandlet skolefritidsordningen, og ikke vedtektene for driften. Han var likevel klar i sin tale.

– Vi ønsker å gi folk muligheten til å bo i distriktene, og da er skole og barnehage et helt avgjørende tilbud. For oss er det en enkel sak, vi mener SFO skal opprettholdes, sa Andersen.

Rådmannens forslag til innstilling var å legge ned SFO. Dette forslaget ble enstemmig nedstemt.

Alf Erik Andersen lanserte forslag om å beholde ordningen. Forslaget ble nedstemt mot tre stemmer fra Frp.

Formannskapet vedtok å utsette saken og utrede eventuelle kostnadsbesparelse og samdriften man i dag har med den kommunale barnehagen.

Julie Johansen

Budsjetterte 10 millioner i minus - endte 42 millioner i underskudd

Sonja Svardal, økonomisjef i Lindesnes kommune. Foto: Espen Sand

I oktober i fjor varslet økonomisjef i kommunen, Sonja Svardal, at årsresultatet kom til å ende på 114 millioner i minus. Takket være koronakompensasjon og skatteinntekter ble underskuddet flere millioner mindre.

Kommunen hadde budsjettert med litt over 10 millioner i underskudd, men endte opp med rundt 42 millioner i minus.

– Vi burde hatt et resultat som var 80 millioner bedre enn det vi har, for å ha en sunn økonomi, sa Svardal.

Enkelte politikere pustet likevel lettet ut.

– En periode opererte vi med underskudd på over 100 millioner, så dette er gledelig, mente Per Olav Skutle (V).

Foto: Espen Sand
Julie Johansen, Espen Sand

– Kutt av skiturer redder oss ikke fra ROBEK

Ina Birkeland (Ap) Foto: Espen Sand

Ina Birkeland lurte på om de enkelte skolene har fått budsjettene redusert utover det som ligger bestemt i økonomiplanen.

– I økonomiplanen ser jeg at den enkelte skolen har et budsjett som enten er likt som i 2022, eller høyere. Vi har vedtatt store innsparinger. Med de tallene som framkommer i avisen og de tiltakene vi hører om, så høres det ut som disse tiltakene allerede er pålagt den enkelte enhet, uten at det er sett på hvor man skal ta pengene fra, sa Ina Birkeland (Ap).

– Å slutte å dra på skiturer er ikke det som redder oss fra ROBEK, poengterte hun.

Oppvekstsjef i kommunen, Einar Buø, tok til talestolen for å svare på spørsmålene.

– Det er viktig å presisere at dette ikke er kutt, men tilpasninger til vedtatt budsjett. Den viktigste jobben vi gjør er de langsiktige store endringene.

Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) Foto: Espen Sand

Ordfører Even Tronstad Sagebakken stilte også flere spørsmål om skolekuttene, og hvor politisk forankret dem er.

– Frukt kan ikke kuttes uten politisk vedtak. Vi har tross alt et politisk vedtak på at elevene skal ha skolefrukt, sa han.

Gruppeleder i Høyre Lindesnes, Paal Pedersen, mener politikerne ikke kan detaljstyre administrasjonen.

– Jeg sitter igjen med ordet rolleforståelse, for der har flere noe å hente. Vi politikere kan ikke reagere på hver eneste innsparingspost, og det er heller ikke vår oppgave. Vi må bidra med at bildet som helhet blir mest mulig korrekt, og kan ikke reagere på hver enkelt innsparingspost ute hos etatene, mente Pedersen.

Julie Johansen

Skal utforme tiltak i skolen

– Vi har brukt mer penger i oppvekst enn det vi har budsjettert med. Vi må redusere behovet ved å minske utgiftene vi har her og nå, så utforme tiltak som har varig virkning, sa rådmann Kyrre Jordbakke.

Julie Johansen

Oppdragsbrev 2023

Slik vil kommunen prioritere oppgaver og prosjekter dette året:

  • Helsehusprosjektet - dreie og forbedre velferdstjenestene

  • SiU-prosjektet - senke driftskostnader

  • Kommunens arealdelplan, samt prioriterte arealplaner

  • Temaplan mestring - fra reparasjon til forebygging

Julie Johansen

Usikkert når helsehus-saken skal i retten

To av tilbyderne til helsehus-anbudet har begjært midlertidig forføyning. Lindesnes kommune kan derfor foreløpig ikke skrive under kontrakt med Skanska AS.

– Vi har fremdeles ikke fått avklart tidspunkt for rettsforhandlinger, sa rådmann Kyrre Jordbakke.

Lindesnes har skrevet flere saker om anbudsprosessen. Les dem her og her.

Han håper forhandlingene skjer fort, for å unngå store forsinkelser i planene på helsehus og omsorgsboliger. Han regner likevel med at det vil gå en del uker før en endelig avgjørelse er klar.

Får kommunen medhold i retten, gir ikke det andre konsekvenser enn forsinkelser av prosjektet. Dersom retten mener det valgt leverandør skulle vært avvist på grunn av uklarheter, kan konkurransen likevel fortsette.

Men dersom kommunen dømmes til å måtte avlyse konkurransen, må hele prosessen startes på nytt.

Julie Johansen

Møtestart klokken 09

Møtet i administrasjonsutvalget og formannskapet sendes direkte fra klokken 09.00 gjennom Kommune-TV.