Venter at flere tusen vil gå i fakkeltog for sykehuset