Slik ser Statkraft for seg Kvinesheia vindpark sett fra Kleiva. Vindmøllene kan få en totalhøyde på over 180 meter dersom OED godtar å utsette idriftsettelse av anlegget. Ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, er sier nei. Slik ser Statkraft for seg Kvinesheia vindpark sett fra Kleiva. Vindmøllene kan få en totalhøyde på over 180 meter dersom OED godtar å utsette idriftsettelse av anlegget. Ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, er sier nei. Foto: Statkraft

Vil ikke tillate utsettelse