Krever utbedring av ny gang- og sykkelvei

Agder fylkeskommune har påpekt en rekke feil og mangler ved gang- og sykkelveien som Lyngdal kommune har bygget i Kvås. Foto: Tom Arild Støle