21. januar 2020 var arbeidet med å sprenge bort Håøyflua ferdigstilt. Da avisen var med på befaringen dagen etter, var kombiriggen Hector flyttet til Åttemetersbåen. Nå er også det tredje og siste hinderet, Svartskjærgrunnen, fjernet. 21. januar 2020 var arbeidet med å sprenge bort Håøyflua ferdigstilt. Da avisen var med på befaringen dagen etter, var kombiriggen Hector flyttet til Åttemetersbåen. Nå er også det tredje og siste hinderet, Svartskjærgrunnen, fjernet. Foto: Mona Wikøren

– Det er nå mer som en bred motorvei