Det har vært en kamp for å få gjennom den nye regionplanen for Lister 2030, ifølge Farsunds ordfører og leder av Listersamarbeidet Arnt Abrahamsen. Det har vært en kamp for å få gjennom den nye regionplanen for Lister 2030, ifølge Farsunds ordfører og leder av Listersamarbeidet Arnt Abrahamsen. Foto: Torrey Enoksen

Har kjempet hardt for ny regionplan