Ønsker økt synliggjøring

Peder Andersen ved AMV Flekkefjord formidlet bedriftens behov, samt hva de håper og tror at Listersamarbeidet kan bidra med. Foto: Malene Sørensen Lundberg