Slik ser Nye Veier for seg kryssing av Audna på et av Norges høyeste broer. Slik ser Nye Veier for seg kryssing av Audna på et av Norges høyeste broer. Foto: Nye Veier

Digitalt folkemøte om ny E39