Philm er et produksjonsselskap som holder til i Kvinesdal og i Kristiansand. De produserer film på oppdrag på oppdrag fra direktekunder og ulike reklamebyrå. Firmaet startet i 2018.

– Jeg sluttet i jobben min i 2019 og startet fulltid i Philm. 2019 var et bra år. 2020 - og nå 2021 - har vært ekstremt utfordrende med mye usikkerhet, forteller Per Gunnar Økland.

ØKLAND ER OPPRINNELIG fra Rogaland, men har bodd lenge i Oslo.

– Kona er fra Kvinesdal, så vi bestemte oss for å flytte hit. I en fase av livet kunne jeg ikke tenke meg til å flytte til Kvinesdal, men etter hvert som jeg har blitt eldre og fått barn, har jeg ikke et ønske om å bo i en større by, sier han.

– Det er en av de få positive tingene korona har vist oss; at man kan bygge en bedrift og jobbe nasjonalt, selv om man bor på en liten plass.

Man kan bygge en bedrift og jobbe nasjonalt, selv om man bor på en liten plass.

– Vi synes det er gøy at vi kan være med på å skape et større miljø innen vår bransje, sier Økland. Foto: Cecilie Nilsen

Særlig verdsetter Økland kombinasjonen av å kunne ha en spennende jobb og å kunne leve det gode livet på landet.

– Vi er blitt vant til å jobbe digitalt. I ly av det og at vi ikke ønsket ungene gående på t-banen i Oslo, men heller løpe fritt her, mener vi at valget om å flytte til Kvinesdal var ekstremt bra og avgjørende. Her får man også mye mer igjen for pengene med tanke på bolig, sier han.

– Å kunne jobbe desentralisert gjør at man også kan få alle fordelene med å bo ute i bygda. Livet er litt saktere her ute, alt er litt mer jordnært, man bor i umiddelbar nærhet til natur og det er trygt og godt å være her.

Det eneste Økland av og til savner er byens form for impulsivitet; å bare kunne gå en liten tur, for så å havne på teater, kafé eller kino.

– Man kan bygge en bedrift og jobbe nasjonalt, selv om man bor på en liten plass. Foto: Cecilie Nilsen

– Men jeg opplever at hele Lister-regionen er veldig fokuserte på det med kultur og spiseplasser. Og jeg opplever at Kvinesdal har et rikt tilbud til å være en så liten plass.

I tillegg, helt subjektivt, savner han en danseskole for barna og kickboksing for sin egen del.

– Men på en annen side: Her kan man gå ut i skogen, 50 meter bak huset, og gå en tur i heia på flere timer.

Å JOBBE BÅDE NASJONALT og internasjonalt, fra kontoret i Sarons dal, gjorde Økland allerede før korona.

– I utgangspunktet tenker jeg bare på meg selv som en fyr som liker å lage film, og ikke så mye på ringvirkninger. Men det er klart at distriktskommuner tradisjonelt har arbeidsplasser innen det offentlige og industri. Alt imellom er små, spesialiserte miljø. Vi synes det er gøy at vi kan være med på å skape et større miljø innen vår bransje, sier Økland.

Vi synes det er gøy at vi kan være med på å skape et større miljø innen vår bransje.

– I tillegg knytter vi til oss enda flere folk fra regionen. Sammen bygger vi et tverrfaglig miljø og samler ulike aktører innen bransjen.

Per dags dato har Philm fire fast ansatte og to faste innleide.

Økland tror det er viktig å skape rom for andre alternative arbeidsplasser for ulike typer utdannelse, spesielt i et kollektivt, globalt perspektiv med korona.

– Det å skape arbeidsplasser og et miljø for folk å komme hjem til er verdifullt og er med på å gjøre regionen mer attraktiv.

Til tross for at SSB og Telemarksforskning spår nedgang i befolkningstallet i Lister frem mot 2050, tror Økland at man vil se mer tilflytning til distriktene.

– Alle snakker om at folk flytter herfra. Jeg tror mange reiser ut fra regionen for å leve livet og for å studere, men at mange kommer tilbake når de er litt eldre.

Per dags dato har Philm fire fast ansatte og to faste innleide. Foto: Cecilie Nilsen

ØKLAND FREMHEVER blant annet Coverks i Kvinesdal, og viktigheten av slike kooperative kontorfellesskap.

– Coverks i Kvinesdal var nok premature og forut for sin tid. Men nå ser man frukten slike miljø bærer. Slike arbeidsfellesskap, som man finner både i Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord, er særdeles verdifulle for regionen. Her samles frilansere, gründere og bedrifter i litt mindre skala som skaper et enormt potensial for vekst. De er undervurdert i forhold til verdiskaping. Coverks har skapt enorme verdier, som igjen blir direkte transaksjoner til kommunen i form av arbeidsgiveravgift og skatt, sier han og trekker også frem aktører som Lister Nyskaping som kjempeviktige.

Nylig fikk Økland en telefon fra en regissør i Oslo. Han hadde et inntrykk av at miljøet i Kvinesdal leverte høy kvalitet og at her er et godt og jordnært fellesskap.

Det er mange argumenter for å bo og jobbe på en liten plass.

– Det er mange argumenter for å bo og jobbe på en liten plass. Lønna er ofte den samme, og i et stort byrå er man kanskje bare en liten brikke i et konkurransepreget miljø. I Philm får man mer eierskap til prosjektene. Jeg tror bare ikke folk vet hvor bra det faktisk er.

– Alt er mulig når man treffer de rette folkene, sier Mads Sæløen. Foto: Cecilie Nilsen

– DET VAR UVENTET AT jeg skulle gå fra fast jobb i Oslo til jobb i Kvinesdal. Men jeg har aldri hatt så mye jobb og så godt miljø som nå, sier Mads Sæløen.

Det var uventet at jeg skulle gå fra fast jobb i Oslo til jobb i Kvinesdal. Men jeg har aldri hatt så mye jobb og så godt miljø som nå.

Han er født i Stavanger, vokst opp i Flekkefjord og bodde i flere år i Oslo. Da han ble koronapermittert, flyttet han tilbake til gutterommet, før han fikk tilbud om å komme innom Coverks-miljøet. Kort tid etterpå ble han hyret inn av Per Gunnar.

– Det ble ikke som planlagt. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle flytte tilbake igjen. Og i alle fall ikke at jeg skulle sitte i Sarons dal å jobbe. Jeg hadde ledd hvis du hadde spurt meg for noen år siden. Men sånn kan det gå, og jeg stortrives, sier han.

Per Gunnar Økland og Mads Sæløen i Philms kontorlokaler i Sarons dal. Foto: Cecilie Nilsen

Det hender han savner en by som lever som Oslo gjør, men på en annen siden har han en helt annen ro over seg.

– Nå kan jeg oppsøke slikt når jeg har lyst.

Han mener det er helt avgjørende at det er kompetanse og miljø som gir muligheter for arbeidsplasser.

– Alt ble snudd på hodet, men det ble til det gode. Det er fint å jobbe selvstendig, og alt er mulig når man treffer de rette folkene, slår han fast.

– Vi har mye å takke lokale gründere for når det gjelder utviklingen av Kvinesdal, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug. Foto: Mona Wikøren

– VI HAR MYE Å TAKKE lokale gründere for når det gjelder utviklingen av Kvinesdal. De har bidratt til etableringer av mange viktige arbeidsplasser og bidrar på en positiv måte i den videre utvikling av kommunen. Nye kommer til, skaper sin egen arbeidsplass og ansetter flere. Per Gunnar Økland er et godt eksempel på en som har satset, og som tilbyr høy kvalitet på tjenestene han leverer, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

– Coverks er et annet svært godt eksempel på gründere som jobber i felles lokaler og drar nytte av hverandres kunnskaper og finner på spennende ting.

Ordføreren forteller at kommunen for tiden jobber med nye bolyst-tiltak, hvor fokuset rettes på studenter og unge med ønske om at de skal etablere seg i kommunen.

– Gjennom tilskuddsordninger og aktiv dialog med næringslivet, og den enkelte, er vi med å tilrettelegger for gründerskap.

Gjennom tilskuddsordninger og aktiv dialog med næringslivet, og den enkelte, er vi med å tilrettelegger for gründerskap.

Kvinlaug trekker også frem tiltak som ordførerens nysgjerrigper i Kvinesdalsskolen, vitensenter-etableringen og elevdeltakelse i Ungt Entreprenørkskap som deler i det strategiske arbeidet i forhold til å rekruttere arbeidskraft til både privat og offentlig sektor, og stimulere til entreprenørskap.

– Når jeg ser alle søknadene vi også får til behandling i Listerfondet, er jeg takknemlig for at vi har folk som ser muligheter og som etablerer seg i kommunen og regionen, sier Kvinlaug.

Stian Vere, gründeren bak Swipload, tror flere faktorer spiller inn for om gründere ønsker å etablere seg i regionen. Foto: Swipload

STIAN VERE SOLGTE huset i Kristiansand og tok med seg familien til Lista. Han realiserte verdier ved hussalget for å ha kapital til selskapet sitt. Gjennom Swipload har han samlet over 350 norske transportører som utveksler godsoppdrag på en felles plattform.

Det som var avgjørende for at Vere og familien valgte å flytte til Lista var blant annet at kona hans fikk jobb. Hun er nå jordmor i Farsund kommune.

– Og vi så nok for oss at det ville bli enklere å ikke «drukne» i mengden av nyetableringer slik som i en større by, og av den årsak ha en større sannsynlighet for å få bistand, synlighet og lykkes med prosjektet ute i regionene, sier Vere.

Han tror at flere faktorer spiller inn for om gründere ønsker å etablere seg i regionen.

– Men det viktigste er nok at det er arbeid for begge parter, hvis man er to. Man kan ofte bli avhengig av èn inntekt i en periode. I tillegg er god oppfølging fra gründerhager eller nettverk og kompetanse, slik som Lister Nyskaping, viktig.

– De som velger å flytte hit med kompetansen sin, er med på å tilføre regionen noe nytt og spennende, sier Christiane Skage i Lister Nyskaping. Foto: Cecilie Nilsen

– VI ER VELDIG PÅ, slår Christiane Skage i Lister Nyskaping fast.

– Vi er tett knyttet opp mot gründerne i Lister. Noen har vi fulgt i mange år og vi har hjulpet mange frem og skjøvet dem videre, både nasjonalt og internasjonalt. Vi kjenner næringslivet og gründermiljøene i regionen veldig godt. Gjennom våre verktøy, nettverk, kompetanse og erfaring hjelper vi gründere videre mot sine mål. Vi knytter også gründere opp mot miljø utenfor regionen dersom det er hensiktsmessig, selv om de bor og jobber herfra.

Skage forteller at hun møter mange gründere som er svært dedikerte i forhold til ideen sin. Og at Lister nyskapings oppgave er å kartlegge hvor de er, og hva de trenger for å løfte sin idé. I tillegg bidrar de med den forretningsmessige biten; å få realistiske ideer ut på markedet.

– Vi er en sterk muskel for gründere og næringslivet og skal være tett på gründerne og bedriftene, og på den måten skape et sterkere næringsliv i regionen.

Skage er ikke i tvil om at gründere som flytter til regionen er med på å tilføre Lister noe nytt og spennende - og er med på å løfte regionen. Foto: Cecilie Nilsen

At Lister er heldige som har mange naturgitte ressurser mener Skage er positivt i forhold til gründere innen både reiseliv, blå næring, fornybar energi og andre fremtidsrettede næringer.

– I tillegg til muligheter innen naturgitte ressurser, er Lister en region som har store muligheter for desentralisert gründerskap. Det er også en fordel at Lister Nyskaping er her, smiler hun.

– I KJØLVANNET AV korona tror jeg mulighetene i vår region har blitt enda tydeligere. Hvis man går med en gründer i magen, kan Lister være et godt valg for bosetting. Her får man lave huspriser, rikt kulturliv, et roligere liv og masse muligheter. Vi ligger sentralt mellom Kristiansand og Stavanger - og enda nærmere blir det med ny E39.

Hvis man går med en gründer i magen, kan Lister være et godt valg for bosetting.

Også Skage trekker frem viktigheten av kontorfellesskap som Coworks og Coverks.

– Her skjer en rivende utvikling og mye spin-off. Her er dyktige folk, både enkeltgründere og små selskap, som bidrar til både kompetanse, utvikling, miljø og vekst, sier Skage.

Hun mener også at studenter som er innom regionen, for eksempel i forbindelse med studentoppgaver, kan bli en ressurs for regionen både i nåtid og i fremtiden. Derfor har Lister nyskaping tett samarbeid med UiA for et felles løft på dette området.

Skage er ikke i tvil om at gründere som flytter til regionen er med på å tilføre Lister noe nytt og spennende - og er med på å løfte regionen.

Gründere er med på å berike regionen.

– Gründere er med på å berike regionen. Det styrker Lister på så mange nivå, da de tar med seg både kunnskap og kompetanse som tilfører regionen noe nytt. Ikke minst kan det skape nye arbeidsplasser, sier Skage.

– Jeg pleier å si at bak alle gründere og bedrifter er der noe spesielt - for det er jo mennesker som står bak. Hvert gründerskap er derfor like forskjellig som hvert enkelt menneske.

SENIORRÅDGIVER i Innovasjon Norge, Frode Braadland, tror at det å sørge for at regionen er et godt sted å leve, er mest avgjørende for at gründere skal flytte til regionen og etablere seg.

– Et godt sted å leve innebærer spennende arbeidsplasser og variert næringsliv, tilgang på relevant kompetanse, skole og utdanningstilbud, gode boligområder og et godt kulturtilbud. Det er altså flere ting som er viktig. At kommunen og regionen legger godt til rette for næringsutvikling er selvsagt også viktig, sier Braadland.

Han ser at det er flere ting som kan gjøres for å legge til rette for gründeretablering i distriktene.

– Vi mener det er viktig å ha et godt næringsapparat som hjelper og støtter opp under de som ønsker å skape nye spennende arbeidsplasser. Det innebærer alt fra gode og smidige prosesser i det offentlige til relevante finansiering- og kompetansetilbud. Innovasjon Norge legger til rette for gründeretablering i distriktene ved å tilby risikofinansiering til innovative gründere, stimulerer til møteplasser og nettverk og gjennom en rekke kompetansetilbud. I samarbeid med Agder fylkeskommune kan vi tilby ekstra risikoavlastning til oppstartsselskaper i distriktene, og vi er glade for et tett og godt samarbeid med Lister Nyskaping og kommunene i Listerregionen.

Vi mener det er viktig å ha et godt næringsapparat som hjelper og støtter opp under de som ønsker å skape nye spennende arbeidsplasser.