– Å kunne jobbe desentralisert gjør at man også kan få alle fordelene med å bo ute i bygda, sier film-gründer Per Gunnar Økland (t.v.). Her sammen med Mads Sæløen. – Å kunne jobbe desentralisert gjør at man også kan få alle fordelene med å bo ute i bygda, sier film-gründer Per Gunnar Økland (t.v.). Her sammen med Mads Sæløen. Foto: Cecilie Nilsen

Gründer i bygda - jobber nasjonalt