Dette bildet er fra ekstremværet «Synne» i 2015. Dette bildet er fra ekstremværet «Synne» i 2015. Foto: Tom Arild Støle

– Lavtliggende veier er mest utsatt