Utsatte sak om samarbeidsavtale

Rådmannen anbefaler kommunestyret å godkjenne dannelsen av Lista Fyr AS. Selskapet skal drifte og samordne aktivitetene ved fyret. Foto: Jan Quirino C. Hjelle