Kravshaverne har fått oversendt innstillingen til bostyreren, hvor det kommer fram at de åtte kommunene - deriblant Kvinesdal - blir tilkjent langt mindre enn det som ble krevd. Det opprinnelige samlede kravet var på 934 millioner kroner i konkursboet, men nå har bobestyrer bestemt at kommunene får 128 millioner kroner til sammen. Det utgjør 75 prosent av konkursboet i Terra Securities.

– Kommunene er fornøyde med 128 millioner kroner sett i lys av pengene som er satt i konkursboet, sier Ulf Larsen, en av advokatene til kommunene, til NRK.

Av disse millionene får Kvinesdal 2,7 millioner kroner, altså kun to prosent av det totale beløpet.

Terra-skandalen kom som en følge av at de åtte kraftkommunene lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter. Disse pengene investerte de i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities. I 2007 ble Terra slått konkurs. Kvinesdal, Hemnes, Rana, Narvik, Hattfjelldal, Bremanger, Haugesund og Vik gikk til sivilt søksmål og krevde 100 millioner kroner i erstatning fra Terras forsikringsselskap ACE Europa, samt 934 millioner kroner fra konkursboet. I 2016 ble Kvinesdal tilkjent magre 6,26 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet ACE Europa, og nå får kommunen i tillegg 2,7 millioner fra konkursboet.