Hans Fredrik Grøvan utelukker ikke å stille til valg også i 2021. Hans Fredrik Grøvan utelukker ikke å stille til valg også i 2021. Foto: Mona Wikøren

Åpner for å ta gjenvalg