Tine kutter 100 årsverk og legger ned meierianleggene på Sem i Tønsberg og i Kristiansand.

Samtidig gjøres det produksjonsendringer ved anleggene på Frya i Ringebu, på Sola og i Lom og Skjåk, melder NRK.

Tine begrunner endringene med at de vil sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtida.

– I dag har vi tatt en vanskelig beslutning. Det berører mange ansatte, sier styreleder Marit Haugen til kanalen.

Endringene

Disse endringene vedtok Tine-styret da de møttes denne uken:

* Meierianlegget på Sem i Tønsberg legges ned i løpet av 2025.

* Meierianlegget i Kristiansand legges ned i løpet av 2025.

* Melke- og fløtetappingen ved anlegget på Sola og på Frya opphører i løpet av henholdsvis 2024 og 2025.

* På Sola beholdes lager, mens dette legges ned på Frya.

* Frya skal fortsatt være et satsingsanlegg for yoghurt, crème fraîche og cottage cheese (der markedsutviklingen er positiv).

* Driften i Lom og Skjåk videreføres, men i et mindre omfang.

* Lom og Skjåk skal satse på et eget konsept basert på den grytekokte, tradisjonsrike originale oppskriften på Gudbrandsdalsost.

* Deler av produksjonen i Lom og Skjåk skal gradvis flyttes over til Byrkjelo eller Storsteinnes.

Disse endringene innebærer en nedbemanning på rundt 100 årsverk totalt sett i Tine.

Brunosten forblir i Gudbrandsdalen

Det ble også besluttet at produksjonen av Gudbrandsdalsosten (G35) fortsetter ved fabrikkene i Lom og Skjåk, som er de siste fabrikkene i Gudbrandsdalen som produserer osten.

Mesteparten av produksjonen av osten foregår allerede utenfor dalen.

I september sendte ordførerne i dalens kommuner et brev der de oppfordret Tine til å bevare produksjonen i Gudbrandsdalen.

NTB