Utsatt for grovt ran - fikk varig alvorlig hjerneskade